دکتر احمد رضا عصاره

متخصص قلب و عروق

دکتر احمد رضا عصاره http://drdr.ir/doctor/57297/دکتر-احمد-رضا-عصاره/ http://drdr.ir/doctor/57297/دکتر-احمد-رضا-عصاره/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان خیابان سلمان فارسی - خیابان مولوی - ساختمان پزشکان اهواز
اطلاعات مطب دکتر احمد رضا عصاره

آدرس مطب دکتر احمد رضا عصاره

اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان مولوی - ساختمان پزشکان اهواز
تلفن مرکز
06132223460
پزشکان مرتبط