دکتر احمد رضا عصاره

متخصص قلب و عروق

دکتر احمد رضا عصاره http://drdr.ir/doctor/57297/دکتر-احمد-رضا-عصاره/ http://drdr.ir/doctor/57297/دکتر-احمد-رضا-عصاره/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان خیابان سلمان فارسی - خیابان مولوی - ساختمان پزشکان اهواز
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر احمد رضا عصاره ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر احمد رضا عصاره
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر احمد رضا عصاره

اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان مولوی - ساختمان پزشکان اهواز
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)