دکتر فردین میربلوک

متخصص قلب و عروق

دکتر فردین میربلوک http://drdr.ir/doctor/57303/دکتر-فردین-میربلوک/ http://drdr.ir/doctor/57303/دکتر-فردین-میربلوک/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گیلان گیلان گلسار - روبروی بانک فرشتگان - کوچه 80
اطلاعات مطب دکتر فردین میربلوک

آدرس مطب دکتر فردین میربلوک

رشت - گلسار - روبروی بانک فرشتگان - کوچه 80
تلفن مرکز
01333118494
پزشکان مرتبط