دکتر علیرضا خسروی فارسانی

متخصص قلب و عروق

دکتر علیرضا خسروی فارسانی http://drdr.ir/doctor/57306/دکتر-علیرضا-خسروی-فارسانی/ http://drdr.ir/doctor/57306/دکتر-علیرضا-خسروی-فارسانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان قصر نور - پلاک 104
اطلاعات مطب دکتر علیرضا خسروی فارسانی

آدرس مطب دکتر علیرضا خسروی فارسانی

اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان قصر نور - پلاک 104
تلفن مرکز
03132207033
پزشکان مرتبط