دکتر فرشاد روغنی دهکردی

دکتر فرشاد روغنی دهکردی

متخصص قلب و عروق

دکتر فرشاد روغنی دهکردی http://drdr.ir/doctor/57307/دکتر-فرشاد-روغنی-دهکردی/ http://drdr.ir/doctor/57307/دکتر-فرشاد-روغنی-دهکردی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-فرشاد-روغنی-دهکردی-57307.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-فرشاد-روغنی-دهکردی-57307.jpg
اصفهان اصفهان میدان شهدا - خیابان فروغی - چهار راه موسوی - کلینیک ویژه اما موسی صدر
اطلاعات مطب دکتر فرشاد روغنی دهکردی

آدرس مطب دکتر فرشاد روغنی دهکردی

اصفهان - میدان شهدا - خیابان فروغی - چهار راه موسوی - کلینیک ویژه اما موسی صدر
تلفن مرکز
03133386010-14
پزشکان مرتبط