دکتر حمید شمس الکتابی

متخصص قلب و عروق

دکتر حمید شمس الکتابی http://drdr.ir/doctor/57310/دکتر-حمید-شمس-الکتابی/ http://drdr.ir/doctor/57310/دکتر-حمید-شمس-الکتابی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصر نور - واحد 302
اطلاعات مطب دکتر حمید شمس الکتابی

آدرس مطب دکتر حمید شمس الکتابی

اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصر نور - واحد 302
تلفن مرکز
03132240084
پزشکان مرتبط