دکتر پریسا طاهری

دکتر پریسا طاهری

متخصص قلب و عروق

دکتر پریسا طاهری http://drdr.ir/doctor/57314/دکتر-پریسا-طاهری/ http://drdr.ir/doctor/57314/دکتر-پریسا-طاهری/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-پریسا-طاهری-57314.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-پریسا-طاهری-57314.jpg
اصفهان اصفهان پل وحید - خیابان وحید - تقاطع باغ دریاچه - ساختمان پزشکان وحید
اطلاعات مطب دکتر پریسا طاهری

آدرس مطب دکتر پریسا طاهری

اصفهان - پل وحید - خیابان وحید - تقاطع باغ دریاچه - ساختمان پزشکان وحید
پزشکان مرتبط