دکتر سید علی کاظمی

متخصص قلب و عروق

دکتر سید علی کاظمی http://drdr.ir/doctor/57316/دکتر-سید-علی-کاظمی/ http://drdr.ir/doctor/57316/دکتر-سید-علی-کاظمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان شمس آبادی - روبروی اورژانس بیمارستان عیسی بن مریم - مجتمع مریم - بلوک اول - طبقه چهارم
اطلاعات مطب دکتر سید علی کاظمی

آدرس مطب دکتر سید علی کاظمی

اصفهان - خیابان شمس آبادی - روبروی اورژانس بیمارستان عیسی بن مریم - مجتمع مریم - بلوک اول - طبقه چهارم
تلفن مرکز
03132367202-03132348053
پزشکان مرتبط