دکتر سیدمحمد هاشمی جزی

متخصص قلب و عروق

دکتر سیدمحمد هاشمی جزی http://drdr.ir/doctor/57319/دکتر-سیدمحمد-هاشمی-جزی/ http://drdr.ir/doctor/57319/دکتر-سیدمحمد-هاشمی-جزی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان بزرگمهر - روبروی بیمارستان شهیدصدوقی - کوی طاووس - مجتمع طاووس - طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر سیدمحمد هاشمی جزی

آدرس مطب دکتر سیدمحمد هاشمی جزی

اصفهان - خیابان بزرگمهر - روبروی بیمارستان شهیدصدوقی - کوی طاووس - مجتمع طاووس - طبقه اول
تلفن مرکز
03132663050
پزشکان مرتبط