دکتر سید ابوالقاسم میردهقانی تفتی

متخصص قلب و عروق

دکتر سید ابوالقاسم میردهقانی تفتی http://drdr.ir/doctor/57321/دکتر-سید-ابوالقاسم-میردهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/57321/دکتر-سید-ابوالقاسم-میردهقانی-تفتی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان استانداری - کلینیک ویژه بیمارستان نوروعلی اصغر(ع)
اطلاعات مطب دکتر سید ابوالقاسم میردهقانی تفتی

آدرس مطب دکتر سید ابوالقاسم میردهقانی تفتی

اصفهان - خیابان استانداری - کلینیک ویژه بیمارستان نوروعلی اصغر(ع)
تلفن مرکز
03132240140
پزشکان مرتبط