دکتر علی پورمقدس

متخصص قلب و عروق

دکتر علی پورمقدس http://drdr.ir/doctor/57322/دکتر-علی-پورمقدس/ http://drdr.ir/doctor/57322/دکتر-علی-پورمقدس/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان فردوسی - روبروی بانک توسعه صادرات - ساختمان میخک
اطلاعات مطب دکتر علی پورمقدس

آدرس مطب دکتر علی پورمقدس

اصفهان - خیابان فردوسی - روبروی بانک توسعه صادرات - ساختمان میخک
تلفن مرکز
03132221415
پزشکان مرتبط