دکتر سید فرزاد جلالی

قلب و عروق

دکتر سید فرزاد جلالی http://drdr.ir/doctor/57323/دکتر-سید-فرزاد-جلالی/ http://drdr.ir/doctor/57323/دکتر-سید-فرزاد-جلالی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان سرگردقاسمی - روبروی بیمارستان شهید بهشتی - ساختمان بهزاد
اطلاعات مطب دکتر سید فرزاد جلالی

آدرس مطب دکتر سید فرزاد جلالی

بابل - خیابان سرگردقاسمی - روبروی بیمارستان شهید بهشتی - ساختمان بهزاد
تلفن مرکز
01132255578
پزشکان مرتبط