دکتر مهرداد ساروی

دکتر مهرداد ساروی

متخصص قلب و عروق

دکتر مهرداد ساروی http://drdr.ir/doctor/57325/دکتر-مهرداد-ساروی/ http://drdr.ir/doctor/57325/دکتر-مهرداد-ساروی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهرداد-ساروی-57325.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهرداد-ساروی-57325.jpg
مازندران مازندران خیابان مدرس – روبروی شهرداری – طبقه فوقانی بانک سامان
اطلاعات مطب دکتر مهرداد ساروی

آدرس مطب دکتر مهرداد ساروی

بابل - خیابان مدرس – روبروی شهرداری – طبقه فوقانی بانک سامان
تلفن مرکز
01132196633
پزشکان مرتبط