دکتر محمد تقی صالحی عمران

دکتر محمد تقی صالحی عمران

فلوشیپ کاردیو گرافی

دکتر محمد تقی صالحی عمران http://drdr.ir/doctor/57327/دکتر-محمد-تقی-صالحی-عمران/ http://drdr.ir/doctor/57327/دکتر-محمد-تقی-صالحی-عمران/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-تقی-صالحی-عمران-57327.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-تقی-صالحی-عمران-57327.jpg
مازندران مازندران میدان کشوری - روبروی پاساژ تفرشی سرداران 2 - ساختمان روجین - طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر محمد تقی صالحی عمران

آدرس مطب دکتر محمد تقی صالحی عمران

بابل - میدان کشوری - روبروی پاساژ تفرشی سرداران 2 - ساختمان روجین - طبقه 1
تلفن مرکز
01132288887
پزشکان مرتبط