دکتر کوروش تیرگر فاخری

متخصص بیهوشی

دکتر کوروش تیرگر فاخری http://drdr.ir/doctor/57338/دکتر-کوروش-تیرگر-فاخری/ http://drdr.ir/doctor/57338/دکتر-کوروش-تیرگر-فاخری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان بیمارستان خاتم الانبیاء - بخش جراحی قلب بازتهران - انتهای بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان نفت - کوچه پانزدهم - پلاک
اطلاعات مطب دکتر کوروش تیرگر فاخری

آدرس مطب دکتر کوروش تیرگر فاخری

زاهدان - بیمارستان خاتم الانبیاء - بخش جراحی قلب بازتهران - انتهای بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان نفت - کوچه پانزدهم - پلاک
تلفن مرکز
05413220501-5
پزشکان مرتبط