دکتر ابراهیم رحیمی

قلب و عروق

دکتر ابراهیم رحیمی http://drdr.ir/doctor/57340/دکتر-ابراهیم-رحیمی/ http://drdr.ir/doctor/57340/دکتر-ابراهیم-رحیمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار زند - ساختمان نگین - طبقه 5
اطلاعات مطب دکتر ابراهیم رحیمی

آدرس مطب دکتر ابراهیم رحیمی

شیراز - بلوار زند - ساختمان نگین - طبقه 5
تلفن مرکز
07132301266
پزشکان مرتبط