دکتر خلیل ضرابی

دکتر خلیل ضرابی

متخصص قلب و عروق

دکتر خلیل ضرابی http://drdr.ir/doctor/57343/دکتر-خلیل-ضرابی/ http://drdr.ir/doctor/57343/دکتر-خلیل-ضرابی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-خلیل-ضرابی-57343.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-خلیل-ضرابی-57343.jpg
فارس فارس بلوار زند - روبه روی دانشکده پزشکی - جنب دراگ استور - ساختمان ایرانیان
اطلاعات مطب دکتر خلیل ضرابی

آدرس مطب دکتر خلیل ضرابی

شیراز - بلوار زند - روبه روی دانشکده پزشکی - جنب دراگ استور - ساختمان ایرانیان
تلفن مرکز
7132334382
پزشکان مرتبط