دکتر عبدالکریم نوروزی

متخصص قلب و عروق

دکتر عبدالکریم نوروزی http://drdr.ir/doctor/57347/دکتر-عبدالکریم-نوروزی/ http://drdr.ir/doctor/57347/دکتر-عبدالکریم-نوروزی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان زند - بین 20متری وفلسطین
اطلاعات مطب دکتر عبدالکریم نوروزی

آدرس مطب دکتر عبدالکریم نوروزی

شیراز - خیابان زند - بین 20متری وفلسطین
تلفن مرکز
07132308962
پزشکان مرتبط