دکتر شیرین سارجلو

متخصص قلب و عروق

دکتر شیرین سارجلو http://drdr.ir/doctor/57349/دکتر-شیرین-سارجلو/ http://drdr.ir/doctor/57349/دکتر-شیرین-سارجلو/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان سلمان فارسی – کوچه دارالقرآن- ساختمان رز -طبقه همکف
اطلاعات مطب دکتر شیرین سارجلو

آدرس مطب دکتر شیرین سارجلو

کازرون - خیابان سلمان فارسی – کوچه دارالقرآن- ساختمان رز -طبقه همکف
تلفن مرکز
07122299660
پزشکان مرتبط