دکتر سید کاظم عبادی

دکتر سید کاظم عبادی

قلب و عروق

دکتر سید کاظم عبادی http://drdr.ir/doctor/57351/دکتر-سید-کاظم-عبادی/ http://drdr.ir/doctor/57351/دکتر-سید-کاظم-عبادی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-کاظم-عبادی-57351.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-کاظم-عبادی-57351.jpg
مازندران مازندران خیابان مدرس
اطلاعات مطب دکتر سید کاظم عبادی

آدرس مطب دکتر سید کاظم عبادی

قائم شهر - خیابان مدرس
تلفن مرکز
01142216050
پزشکان مرتبط