دکتر سید کاظم عبادی

دکتر سید کاظم عبادی

متخصص قلب و عروق

دکتر سید کاظم عبادی http://drdr.ir/doctor/57351/دکتر-سید-کاظم-عبادی/ http://drdr.ir/doctor/57351/دکتر-سید-کاظم-عبادی/ 30251 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-کاظم-عبادی-57351.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-کاظم-عبادی-57351.jpg
مازندران مازندران روبروی بانک ملی مرکزی خیابان مدرس ساختمان پزشکان امین 24
اطلاعات مطب دکتر سید کاظم عبادی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سید کاظم عبادی

قائم شهر - روبروی بانک ملی مرکزی خیابان مدرس ساختمان پزشکان امین 24
تلفن مرکز
01142216050
پزشکان مرتبط