دکتر گلچهره سادات علینقی مداح

متخصص قلب و عروق

دکتر گلچهره سادات علینقی مداح http://drdr.ir/doctor/57357/دکتر-گلچهره-سادات-علینقی-مداح/ http://drdr.ir/doctor/57357/دکتر-گلچهره-سادات-علینقی-مداح/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گلستان گلستان کرد کوی ، خیابان ولیعصر
اطلاعات مطب دکتر گلچهره سادات علینقی مداح

آدرس مطب دکتر گلچهره سادات علینقی مداح

رشت - کرد کوی ، خیابان ولیعصر
تلفن مرکز
01733225210
پزشکان مرتبط