دکتر منصور میرزاعلی

دکتر منصور میرزاعلی

متخصص قلب و عروق

دکتر منصور میرزاعلی http://drdr.ir/doctor/57358/دکتر-منصور-میرزاعلی/ http://drdr.ir/doctor/57358/دکتر-منصور-میرزاعلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-منصور-میرزاعلی-57358.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-منصور-میرزاعلی-57358.jpg
گلستان گلستان میدان مختومی - نبش داروخانه دکتر ناظری
اطلاعات مطب دکتر منصور میرزاعلی

آدرس مطب دکتر منصور میرزاعلی

ترکمن - میدان مختومی - نبش داروخانه دکتر ناظری
تلفن مرکز
01734430405
پزشکان مرتبط