دکتر باقر نیکیار

قلب و عروق

دکتر باقر نیکیار http://drdr.ir/doctor/57359/دکتر-باقر-نیکیار/ http://drdr.ir/doctor/57359/دکتر-باقر-نیکیار/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گلستان گلستان شالیکوبی - ساختمان صدرا طبقه اول - کد 102
اطلاعات مطب دکتر باقر نیکیار

آدرس مطب دکتر باقر نیکیار

کرج - شالیکوبی - ساختمان صدرا طبقه اول - کد 102
تلفن مرکز
01732221703
پزشکان مرتبط