دکتر مرضیه مرضیه خیاط زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر مرضیه مرضیه خیاط زاده http://drdr.ir/doctor/57360/دکتر-مرضیه-مرضیه-خیاط-زاده/ http://drdr.ir/doctor/57360/دکتر-مرضیه-مرضیه-خیاط-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز طالقانی شمالی - بعد از کوچه شهروز - پلاک 427 - واحد 2
اطلاعات مطب دکتر مرضیه مرضیه خیاط زاده

آدرس مطب دکتر مرضیه مرضیه خیاط زاده

کرج - طالقانی شمالی - بعد از کوچه شهروز - پلاک 427 - واحد 2
تلفن مرکز
02632218582
پزشکان مرتبط