دکتر شهین صدیقیان

متخصص قلب و عروق

دکتر شهین صدیقیان http://drdr.ir/doctor/57364/دکتر-شهین-صدیقیان/ http://drdr.ir/doctor/57364/دکتر-شهین-صدیقیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز فردیس - بین فلکه اول و دوم - نبش خیابان دهم جدید
اطلاعات مطب دکتر شهین صدیقیان

آدرس مطب دکتر شهین صدیقیان

کرج - فردیس - بین فلکه اول و دوم - نبش خیابان دهم جدید
تلفن مرکز
02636508700
پزشکان مرتبط