دکتر مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی

متخصص قلب و عروق

دکتر مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی http://drdr.ir/doctor/57366/دکتر-مرجان-حاج-احمدی-پور-رفسنجانی/ http://drdr.ir/doctor/57366/دکتر-مرجان-حاج-احمدی-پور-رفسنجانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان بلوار سید احمد خمینی - ساختمان پزشکان رازی
اطلاعات مطب دکتر مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی

آدرس مطب دکتر مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی

کهنوج - بلوار سید احمد خمینی - ساختمان پزشکان رازی
تلفن مرکز
0345231317
پزشکان مرتبط