دکتر طوبی کاظمی

دکتر طوبی کاظمی

متخصص قلب و عروق

دکتر طوبی کاظمی http://drdr.ir/doctor/57370/دکتر-طوبی-کاظمی/ http://drdr.ir/doctor/57370/دکتر-طوبی-کاظمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-طوبی-کاظمی-57370.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-طوبی-کاظمی-57370.jpg
کرمان کرمان طالقانی 3 - ساختمان رضوان
اطلاعات مطب دکتر طوبی کاظمی

آدرس مطب دکتر طوبی کاظمی

بیرجند - طالقانی 3 - ساختمان رضوان
تلفن مرکز
05632222974
پزشکان مرتبط