دکتر منصور موذن زاده

دکتر منصور موذن زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر منصور موذن زاده http://drdr.ir/doctor/57372/دکتر-منصور-موذن-زاده/ http://drdr.ir/doctor/57372/دکتر-منصور-موذن-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-منصور-موذن-زاده-57372.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-منصور-موذن-زاده-57372.jpg
کرمان کرمان خیابان استقلال - ساختمان پزشکان
اطلاعات مطب دکتر منصور موذن زاده

آدرس مطب دکتر منصور موذن زاده

کرمان - خیابان استقلال - ساختمان پزشکان
تلفن مرکز
03432458300
پزشکان مرتبط