دکتر شیوا جلیل زاده اظهری

متخصص قلب و عروق

دکتر شیوا جلیل زاده اظهری http://drdr.ir/doctor/57374/دکتر-شیوا-جلیل-زاده-اظهری/ http://drdr.ir/doctor/57374/دکتر-شیوا-جلیل-زاده-اظهری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بیمارستان رضویمشهد - احمد آباد مطب
اطلاعات مطب دکتر شیوا جلیل زاده اظهری

آدرس مطب دکتر شیوا جلیل زاده اظهری

مشهد - بیمارستان رضویمشهد - احمد آباد مطب
تلفن مرکز
05118443913
پزشکان مرتبط