دکتر علی رضا رای

دکتر علی رضا رای

متخصص قلب و عروق

دکتر علی رضا رای http://drdr.ir/doctor/57380/دکتر-علی-رضا-رای/ http://drdr.ir/doctor/57380/دکتر-علی-رضا-رای/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-رضا-رای-57380.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-رضا-رای-57380.jpg
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری- ساختمان اجلالیه-طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر علی رضا رای

آدرس مطب دکتر علی رضا رای

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری- ساختمان اجلالیه-طبقه اول
تلفن مرکز
08337277074
پزشکان مرتبط