دکتر محمد رضا سعیدی

دکتر محمد رضا سعیدی

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد رضا سعیدی http://drdr.ir/doctor/57381/دکتر-محمد-رضا-سعیدی/ http://drdr.ir/doctor/57381/دکتر-محمد-رضا-سعیدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-رضا-سعیدی-57381.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-رضا-سعیدی-57381.jpg
کرمانشاه کرمانشاه بلوار شهید بهشتی - مرکز تحقیقاتی – آموزشی -  درمانی قلب و عروق امام علی(ع)
اطلاعات مطب دکتر محمد رضا سعیدی

آدرس مطب دکتر محمد رضا سعیدی

کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - مرکز تحقیقاتی – آموزشی -  درمانی قلب و عروق امام علی(ع)
تلفن مرکز
08338360041
پزشکان مرتبط