دکتر اعظم صغیر مردانلو

متخصص قلب و عروق

دکتر اعظم صغیر مردانلو http://drdr.ir/doctor/57382/دکتر-اعظم-صغیر-مردانلو/ http://drdr.ir/doctor/57382/دکتر-اعظم-صغیر-مردانلو/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری - ساختمان اجلالیه - طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر اعظم صغیر مردانلو

آدرس مطب دکتر اعظم صغیر مردانلو

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - ساختمان اجلالیه - طبقه دوم
تلفن مرکز
08338212550
پزشکان مرتبط