دکتر علیرضا علی سعیدی

متخصص قلب و عروق

دکتر علیرضا علی سعیدی http://drdr.ir/doctor/57384/دکتر-علیرضا-علی-سعیدی/ http://drdr.ir/doctor/57384/دکتر-علیرضا-علی-سعیدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مرکزی مرکزی اراک - خیابان شهید شیرودی - کوی علم الهدی - میدان راه آهن - بیمارستان امیرکبیر
اطلاعات مطب دکتر علیرضا علی سعیدی

آدرس مطب دکتر علیرضا علی سعیدی

اراک - اراک - خیابان شهید شیرودی - کوی علم الهدی - میدان راه آهن - بیمارستان امیرکبیر
تلفن مرکز
08633135075-8
پزشکان مرتبط