دکتر مرتضی متدین

متخصص قلب و عروق

دکتر مرتضی متدین http://drdr.ir/doctor/57386/دکتر-مرتضی-متدین/ http://drdr.ir/doctor/57386/دکتر-مرتضی-متدین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
زنجان زنجان سعدی وسط - جنب پاساژ گلها - ساختمان حکیم
اطلاعات مطب دکتر مرتضی متدین

آدرس مطب دکتر مرتضی متدین

زنجان - سعدی وسط - جنب پاساژ گلها - ساختمان حکیم
تلفن مرکز
02433338363
پزشکان مرتبط