دکتر مهدخت رضائی

متخصص قلب و عروق

دکتر مهدخت رضائی http://drdr.ir/doctor/57387/دکتر-مهدخت-رضائی/ http://drdr.ir/doctor/57387/دکتر-مهدخت-رضائی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قزوین قزوین نادری - چهار راه نادری - بیمارستان بوعلی سینا
اطلاعات مطب دکتر مهدخت رضائی

آدرس مطب دکتر مهدخت رضائی

قزوین - نادری - چهار راه نادری - بیمارستان بوعلی سینا
تلفن مرکز
02833332930-2
پزشکان مرتبط