دکتر محسن قراخانی

دکتر محسن قراخانی

متخصص قلب و عروق

دکتر محسن قراخانی http://drdr.ir/doctor/57391/دکتر-محسن-قراخانی/ http://drdr.ir/doctor/57391/دکتر-محسن-قراخانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محسن-قراخانی-57391.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محسن-قراخانی-57391.jpg
همدان همدان پياده راه بوعلى، روبروى سينما قدس، مجتمع پزشكى پارس، طبقه دوم
آیا از قبل توسط دکتر محسن قراخانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محسن قراخانی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محسن قراخانی

همدان - پياده راه بوعلى، روبروى سينما قدس، مجتمع پزشكى پارس، طبقه دوم
تلفن مرکز
081٣XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط