دکتر حسین فرشیدی

دکتر حسین فرشیدی

متخصص قلب و عروق

دکتر حسین فرشیدی http://drdr.ir/doctor/57395/دکتر-حسین-فرشیدی/ http://drdr.ir/doctor/57395/دکتر-حسین-فرشیدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-فرشیدی-57395.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-فرشیدی-57395.jpg
هرمزگان هرمزگان خیابان سید جمال - روبروی حسینیه جهرمیها - پشت پاساژ طباطبائی - ساختمان پزشکان نور
اطلاعات مطب دکتر حسین فرشیدی

آدرس مطب دکتر حسین فرشیدی

بندرعباس - خیابان سید جمال - روبروی حسینیه جهرمیها - پشت پاساژ طباطبائی - ساختمان پزشکان نور
تلفن مرکز
07632247681
پزشکان مرتبط