دکتر سید محمد مهدی پیغمبری

دکتر سید محمد مهدی پیغمبری

متخصص قلب و عروق

دکتر سید محمد مهدی پیغمبری http://drdr.ir/doctor/57405/دکتر-سید-محمد-مهدی-پیغمبری/ http://drdr.ir/doctor/57405/دکتر-سید-محمد-مهدی-پیغمبری/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-محمد-مهدی-پیغمبری-57405.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-محمد-مهدی-پیغمبری-57405.jpg
تهران تهران ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب رجایی
اطلاعات مطب دکتر سید محمد مهدی پیغمبری

آدرس مطب دکتر سید محمد مهدی پیغمبری

تهران - ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب رجایی
تلفن مرکز
0212123921
پزشکان مرتبط