دکتر بی بی فاطمه حائری زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر بی بی فاطمه حائری زاده http://drdr.ir/doctor/57418/دکتر-بی-بی-فاطمه-حائری-زاده/ http://drdr.ir/doctor/57418/دکتر-بی-بی-فاطمه-حائری-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران
اطلاعات مطب دکتر بی بی فاطمه حائری زاده
تلفن مرکز
02122045289-0218028315
پزشکان مرتبط