دکتر پریسا حاجی میرزارحیم شیرازی

متخصص قلب و عروق

دکتر پریسا حاجی میرزارحیم شیرازی http://drdr.ir/doctor/57423/دکتر-پریسا-حاجی-میرزارحیم-شیرازی/ http://drdr.ir/doctor/57423/دکتر-پریسا-حاجی-میرزارحیم-شیرازی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران منطقه 6 - میدان فلسطین - خیابان ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی
اطلاعات مطب دکتر پریسا حاجی میرزارحیم شیرازی

آدرس مطب دکتر پریسا حاجی میرزارحیم شیرازی

تهران - منطقه 6 - میدان فلسطین - خیابان ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی
تلفن مرکز
021188966130-39
پزشکان مرتبط