دکتر سیروس دارابیان

متخصص قلب و عروق

دکتر سیروس دارابیان http://drdr.ir/doctor/57435/دکتر-سیروس-دارابیان/ http://drdr.ir/doctor/57435/دکتر-سیروس-دارابیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان کارگرشمالی - مرکزقلب تهرانتهران - سردار جنگل - خیابان سی وپنج متری گلستان - خیابان ایران زمین جنوبی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیروس دارابیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیروس دارابیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیروس دارابیان

تهران - خیابان کارگرشمالی - مرکزقلب تهرانتهران - سردار جنگل - خیابان سی وپنج متری گلستان - خیابان ایران زمین جنوبی
تلفن مرکز
0218XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)