دکتر علی صادقی

دکتر علی صادقی

متخصص قلب و عروق

دکتر علی صادقی http://drdr.ir/doctor/57471/دکتر-علی-صادقی/ http://drdr.ir/doctor/57471/دکتر-علی-صادقی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-صادقی-57471.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-صادقی-57471.jpg
تهران تهران بیمارستان قلب شهید رجائی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی صادقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی صادقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی صادقی

تهران - بیمارستان قلب شهید رجائی