دکتر علیرضا صمد پور

متخصص داخلی

دکتر علیرضا صمد پور http://drdr.ir/doctor/57480/دکتر-علیرضا-صمد-پور/ http://drdr.ir/doctor/57480/دکتر-علیرضا-صمد-پور/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان قلعه مرغی، ایستگاه مدرسه، نبش کوچه زمانی، ساختمان پزشکان سبز
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علیرضا صمد پور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علیرضا صمد پور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علیرضا صمد پور

تهران - خیابان قلعه مرغی، ایستگاه مدرسه، نبش کوچه زمانی، ساختمان پزشکان سبز
تلفن مرکز
0215XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)