دکتر اکبر شاه محمدی

دکتر اکبر شاه محمدی

متخصص قلب کودکان

دکتر اکبر شاه محمدی http://drdr.ir/doctor/57598/دکتر-اکبر-شاه-محمدی/ http://drdr.ir/doctor/57598/دکتر-اکبر-شاه-محمدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-اکبر-شاه-محمدی-57598.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-اکبر-شاه-محمدی-57598.jpg
تهران تهران ولیعصر- نبش خیابان ستایش - بیمارستان قلب رجایی
اطلاعات مطب دکتر اکبر شاه محمدی

آدرس مطب دکتر اکبر شاه محمدی

تهران - ولیعصر- نبش خیابان ستایش - بیمارستان قلب رجایی
تلفن مرکز
02123921
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط