دکتر اکبر شاه محمدی

دکتر اکبر شاه محمدی

متخصص قلب کودکان

دکتر اکبر شاه محمدی http://drdr.ir/doctor/57598/دکتر-اکبر-شاه-محمدی/ http://drdr.ir/doctor/57598/دکتر-اکبر-شاه-محمدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-اکبر-شاه-محمدی-57598.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-اکبر-شاه-محمدی-57598.jpg
تهران تهران ولیعصر- نبش خیابان ستایش - بیمارستان قلب رجایی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر اکبر شاه محمدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر اکبر شاه محمدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر اکبر شاه محمدی

تهران - ولیعصر- نبش خیابان ستایش - بیمارستان قلب رجایی
تلفن مرکز
0212XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه