دکتر آویسا طبیب

دکتر آویسا طبیب

فوق تخصص قلب کودکان

دکتر آویسا طبیب http://drdr.ir/doctor/57600/دکتر-آویسا-طبیب/ http://drdr.ir/doctor/57600/دکتر-آویسا-طبیب/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-آویسا-طبیب-57600.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-آویسا-طبیب-57600.jpg
تهران تهران ولیعصر - نبش خیابان ستایش - بیمارستان قلب رجایی
اطلاعات مطب دکتر آویسا طبیب

آدرس مطب دکتر آویسا طبیب

تهران - ولیعصر - نبش خیابان ستایش - بیمارستان قلب رجایی
تلفن مرکز
02123921
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط