دکتر عباس عبدلی تفتی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر عباس عبدلی تفتی http://drdr.ir/doctor/57704/دکتر-عباس-عبدلی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/57704/دکتر-عباس-عبدلی-تفتی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد  بلوار قندی، خیابان ابن سینا
اطلاعات مطب دکتر عباس عبدلی تفتی

آدرس مطب دکتر عباس عبدلی تفتی

یزد -  بلوار قندی، خیابان ابن سینا
تلفن مرکز
03538224000-9
پزشکان مرتبط