دکتر علی باسی

دکتر علی باسی

متخصص خون و سرطان (هماتولوژی و انکولوژی)

دکتر علی باسی http://drdr.ir/doctor/58016/دکتر-علی-باسی/ http://drdr.ir/doctor/58016/دکتر-علی-باسی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-باسی-58016.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-باسی-58016.jpg
تهران تهران  میدان ولی عصر ، خیابان ولدی ، نبش خیابان به آفرین ، بیمارستان فیروزگر
اطلاعات مطب دکتر علی باسی

آدرس مطب دکتر علی باسی

تهران -  میدان ولی عصر ، خیابان ولدی ، نبش خیابان به آفرین ، بیمارستان فیروزگر
تلفن مرکز
02188947901-02188942661
پزشکان مرتبط