دکتر درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم

عمومی عمومی

42 نفر
دکتر درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم http://drdr.ir/doctor/58686/دکتر-درمانگاه-فوق-تخصصی-بقیه-الله-الاعظم/ http://drdr.ir/doctor/58686/دکتر-درمانگاه-فوق-تخصصی-بقیه-الله-الاعظم/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار سیبویه (دروازه کازرون)، درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم
Rated 4.14 / 5 based on 42 reviews.
آیا از قبل توسط دکتر درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم

شیراز - بلوار سیبویه (دروازه کازرون)، درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط