دکتر درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم

عمومی عمومی

دکتر درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم http://drdr.ir/doctor/58686/دکتر-درمانگاه-فوق-تخصصی-بقیه-الله-الاعظم/ http://drdr.ir/doctor/58686/دکتر-درمانگاه-فوق-تخصصی-بقیه-الله-الاعظم/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار سیبویه (دروازه کازرون)، درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم

شیراز - بلوار سیبویه (دروازه کازرون)، درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)