دکتر رویا علیپور تکامجانی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر رویا علیپور تکامجانی http://drdr.ir/doctor/58692/دکتر-رویا-علیپور-تکامجانی/ http://drdr.ir/doctor/58692/دکتر-رویا-علیپور-تکامجانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان امام، بن بست صدف، مجتمع صدف
اطلاعات مطب دکتر رویا علیپور تکامجانی

آدرس مطب دکتر رویا علیپور تکامجانی

چالوس - خیابان امام، بن بست صدف، مجتمع صدف
تلفن مرکز
01152219332
پزشکان مرتبط