دکتر شهربانو مجیدی

متخصص دندانپزشک

دکتر شهربانو مجیدی http://drdr.ir/doctor/58701/دکتر-شهربانو-مجیدی/ http://drdr.ir/doctor/58701/دکتر-شهربانو-مجیدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان فرهنگ، مجتمع پزشکي شهريار سه، طبقه5، واحد510
اطلاعات مطب دکتر شهربانو مجیدی

آدرس مطب دکتر شهربانو مجیدی

ساری - خیابان فرهنگ، مجتمع پزشکي شهريار سه، طبقه5، واحد510
تلفن مرکز
01133303696
پزشکان مرتبط