دکتر فرح اشرف زاده

فوق تخصص اعصاب کودکان

دکتر فرح اشرف زاده http://drdr.ir/doctor/58768/دکتر-فرح-اشرف-زاده/ http://drdr.ir/doctor/58768/دکتر-فرح-اشرف-زاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان احمدآباد، اول پرستار، جنب آزمایشگاه معید، پلاک ۳، ساختمان پورسینا
اطلاعات مطب دکتر فرح اشرف زاده

آدرس مطب دکتر فرح اشرف زاده

مشهد - خیابان احمدآباد، اول پرستار، جنب آزمایشگاه معید، پلاک ۳، ساختمان پورسینا
تلفن مرکز
۰۵۱۳۸۴۰۸۰۴۰
پزشکان مرتبط